2020 Conference Bingo!


Joining us at Welsh Conference this Saturday? Why not play along with our fun-filled WYL Bingo!

We've collated a range of classic phrases and funny moments into one fun bingo card ready for you to play along with! Who will be the first to get a full house?

To download your card, visit the link below:

RhI Cymru Conference Bingo

Have fun!

 

Ymuno â ni yng Nghynhadledd Cymru ddydd Sadwrn yma? Beth am chwarae gyda'n Bingo RhI Cymru llawn hwyl!

Rydym wedi casglu amrywiaeth o ymadroddion clasurol ac eiliadau doniol yn un cerdyn bingo hwyliog yn barod i chi chwarae gyda! Pwy fydd y cyntaf i gael tŷ llawn?

I lawrlwytho eich cerdyn, ewch i'r ddolen isod:

Bingo Cynhadledd RhI Cymru

Cael hwyl!

 


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.