Leena Farhat

Name: Leena Farhat

Constituency: Clwyd South

About:

Leena is a MSc. Language Technologies student at Bangor University as well as a part-time member of staff at Wrexham Glyndwr University, where she works with Technocamps as a Delivery Officer in schools across Wrexham and Flintshire. She is a first generation British and multilingual young woman. As well as being the Diversity Officer for the Welsh Liberal Democrats, she is also a proud campaigner for a variety of causes close to her heart such as Cymdeithas yr Iaith and Cancer Research UK, she is also the youngest trustee of the Institute for Welsh Affairs. She has lived across the world and is proud of her international outlook. She has recently become the Prospective Senedd Candidate for Clwyd South. Her passions include science, language, devolution, education and rural affairs. Her dream is to represent the people of Wales on a national and international stage. 

 

Mae Leena yn MSc. Myfyriwr Technolegau Iaith ym Mhrifysgol Bangor yn ogystal ag aelod staff rhan-amser ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndwr, lle mae'n gweithio gyda Technocamps fel Swyddog Cyflenwi mewn ysgolion ledled Wrecsam a Sir y Fflint. Mae hi'n fenyw ifanc Brydeinig ac amlieithog o'r genhedlaeth gyntaf. Yn ogystal â bod yn Swyddog Amrywiaeth Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, mae hi hefyd yn ymgyrchydd balch dros amrywiaeth o achosion yn agos at ei chalon fel Cymdeithas yr Iaith a Cancer Research UK, hi hefyd yw ymddiriedolwr ieuengaf y Sefydliad Materion Cymreig. Mae hi wedi byw ar draws y byd ac yn falch o'i hagwedd ryngwladol. Yn ddiweddar mae hi wedi dod yn Ymgeisydd Darpar Senedd ar gyfer De Clwyd. Mae ei nwydau yn cynnwys gwyddoniaeth, iaith, datganoli, addysg a materion gwledig. Ei breuddwyd yw cynrychioli pobl Cymru ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol.

Twitter: @LeenaSFarhat

Facebook: /LeenaSFarhat4CS

Sign in with Facebook, Twitter or Email.