Welsh Language Coordinator

Dewi John

 

Study: University of  Liverpool / Prifysgol Lerpŵl

Location: Pontypridd / Lerpŵl

Bio: Dewi is a third-year Politics and History Student at the University of Liverpool. Originally from Pontypridd, and he joined the Welsh Liberal Democrats in 2019.

Mae Dewi yn fyfyriwr drydedd flwyddyn, sy'n astudio Hanes ac Gwleidyddaeth yn Brifysgol Lerpŵl. Yn wreddiol o Bontypridd ac ymunodd o yr Ddemocratiaid Rhydfrydrol Cymru yn 2019.

Role in RhI Cymru: Role in Rhl Cymru: As Welsh Language Coordinator, Dewi is responsible for translations and matters concerning the Welsh Language in the Rhyrddfrydwyr Ifanc Cymru executive Committee.

Fel Gydlynydd yr iath Cymraeg, mae Dewi yn gyfrifol am gyfieithiadau ac materion dros yr Iaith ar yr bwyllgor gweithredol yr Rhyrddfrydwyr Democratiaid Gymru yn 2019. 

Twitter: @dewijohn_cymru

Email: dewi.john@youngliberals.uk

Sign in with Facebook, Twitter or Email.