Welsh Language Coordinator

Role in RhI Cymru/Rôl yn RhI Cymru: The organisation is committed to reflecting the status of modern Wales as a bilingual nation. The Welsh Language Coordinator’s main duty is to translate material to ensure RhI Cymru has a completely bilingual profile. The role is an advisory one without voting rights, however, the Coordinator may bring to the Executive’s attention those matters which concern young people and the Welsh Language.

Nod y mudiad  yw adlewyrchu statws y Gymru fodern sydd ohoni fel cenedl ddwyieithog ac mae Cydlynydd y Gymraeg yn gyfrifol yn bennaf am gyfieithu deunydd ar gyfer RhI Cymru er mwyn sicrhau bod gan y mudiad broffil gyfangwbl ddwyieithog.  Rôl ddi-bleidlais ac ymgynghorol sydd gan y Cydlynnydd, ond bydd yn denu sylw y Weithrediaeth at faterion sy’n gysylltiedig â’r iaith a phobl ifanc Cymru.

This role is currently vacant, and is filled by co-option. Keep an eye on the website for more information coming soon!
Sign in with Facebook, Twitter or Email.